Wanneer een populatie vogels wordt verminderd, worden hun liederen monotoner volgens een studie

Onderzoekers merken een afname van de complexiteit van vogelzangtonen

Een van de vreselijke effecten die het antropoceen zou kunnen hebben en het uitsterven of massale verval van duizenden soorten is dat het lied van de vogels, het grote embleem van de natuur, monotoner zou kunnen worden. Net als moderne popmuziek die de thematische en tonale rijkdom van klassieke muziek mist, kan vogelmuziek evenveel armoede lijden.

Zoals gemeld door de Times uit Londen hebben onderzoekers op het eiland Kauai, in Hawaï, ontdekt dat door het aantal vogels van de soort ( Cyanerpes of honingvogels) te verminderen, hun liedjes tegelijkertijd monotoner of 'minder interessant' worden. Alsof de soort in een staat van remissie verkeert of depressief en abustisch is.

Gebleken is dat hun liedjes de laatste decennia minder complex worden, en dit lijkt te maken te hebben met het feit dat de bevolking achteruitgaat. Het is mogelijk dat dit fenomeen kan worden waargenomen bij andere soorten en vogels en daarom, vanwege de wereldwijde neiging tot het verdwijnen of verminderen van een groot aantal soorten (alleen enkele minder delicate soorten zoals kraaien en duiven verspreiden), hebben we minder drukke luchten van kleurrijke en bloemrijke liedjes. Ook voor vogels, hun pracht, hangt de manifestatie van al hun potentieel en rijkdom af van hun gezondheid.

Komt er een wereld aan monotone en gedempte liedjes aan, een depressie van de natuur? Zoiets zou verschrikkelijk zijn

Ook in Pyjama Surf: dieren worden meer nachtdieren om mensen te vermijden, vindt hij studie