Wat zijn de meest nationalistische landen?

Zou je bereid zijn om voor je land te vechten?

Een onderzoek van Gallup, een van de meest erkende opiniepeilers ter wereld, ontdekte in welke landen mensen meer bereid zijn om te vechten - ten strijde trekken - voor het land, hoewel dat geen exacte maatregel is, iets wat erg lijkt op nationalisme of het gevoel van identificatie met het land.

De afgelopen jaren is wereldwijd een toename van het gevoel van nationalisme waargenomen, iets waar veel analisten en intellectuelen zich zorgen over maken. Dit houdt met name verband met conservatieve rechtse regeringen, hoewel niet uitsluitend, aangezien populistische linkse regeringen ook nationalisme bevorderen.

De Gallup-lijst laat zien dat van de meer dan 60 onderzochte landen - en daarom geen sluitende lijst in globale zin -, Marokko en Fiji de landen zijn die het meest bereid zijn zichzelf aan te bieden voor oorlog of soort ruzie. In Europa verdedigen Finland, Turkije, Oekraïne en Rusland hun nationale kleuren in dit opzicht. Spanje, Italië, Duitsland en Nederland zijn het minst bereid.

In Latijns-Amerika, Panama, Peru, Colombia en vervolgens Mexico (met 59%) zijn de landen die meer geneigd zijn om te vechten. Volgens de enquête zou 44% van de Amerikanen bereid zijn wapens voor hun land op te nemen, 1% meer dan Argentijnen.