Officieel document van de Mexicaanse regering kondigt plan aan om drugs te legaliseren

Het nationale ontwikkelingsprogramma legt het plan vast om drugs te legaliseren tijdens het sexennium, in een mogelijk pact met de Verenigde Staten

Het nationale ontwikkelingsprogramma, een document van bijna 300 pagina's met details over het Mexicaanse staatsbeleid van het sexennium, benadrukt het belang van het opheffen van het verbod op illegale stoffen, zonder uit te leggen welke, om geweld te verminderen en een nieuw paradigma van behandeling.

De verbodsstrategie is onhoudbaar, verklaart hij, en daarom zal in een multilateraal pakket naar legalisatie worden gezocht in een strategie samen met de Verenigde Staten en zelfs met de VN. Over deze overeenkomst moet worden onderhandeld en er is geen specifieke datum om deze vast te stellen. Daarom betekent dit niet dat Mexico drugs heeft gelegaliseerd, zoals sommige media beweren dat vuelapluma, maar dat het wordt voorgesteld en legalisatie zal zoeken, iets dat aan de andere kant al bekend was.

Het nationale ontwikkelingsplan bepaalt:

Het verbodsmodel maakt consumenten onvermijdelijk strafbaar en verkleint hun kansen op sociale re-integratie en revalidatie.

Het alternatief is dat de staat afstand doet van de claim om verslavingen te bestrijden door de stoffen die ze produceren te verbieden en zich erop toelegt degenen die er al last van hebben onder controle te houden door middel van klinische follow-up en het verstrekken van voorgeschreven doses.

De regering van AMLO beweert dat de "oorlog tegen drugs" die is uitgevoerd door presidenten zoals Calderón en Fox is geëscaleerd tot het punt van het creëren van een nationaal veiligheidsprobleem, dat onder meer zal proberen te bestrijden door middel van legalisatie.