De Duitse geest is transhistorisch

De Duitse geest is onsterfelijk

Onder de lezingen over de Duitse wereld is het van essentieel belang om lezingen op te nemen zoals de hobbit van Tolkien. Hoewel vanuit historisch oogpunt de contingente en tijdelijke wereld betreft, wordt het lezen van dergelijke onderwerpen door de gewone academici niet als serieus beschouwd, omdat het zogenaamd geen echte en niet-fictieve kennis van die tradities toestaat, die in overeenstemming is met de feiten van hetzelfde in kwestie en zonder latere wijzigingen, de waarheid is dat het een ware kennis van zijn essentie toestaat. Omdat het niet in het historische en tijdelijke is waar de Germaanse cultuur wordt gevonden, maar in alles wat de tijdloze Germaanse geest draagt, wordt het gegeven in tijd, plaats en vorm waarin het voorkomt. Ik wend me tot de geest van Germania, tot de ziel van de Germaan, tot die tijdloze kern die in verschillende tijden kan breken maar daar voorbij gaat. De Duitser is actueel. De Duitser is aanwezig. De Duitse geest leeft in mij en in iedereen die ervan houdt. De Duitse geest is onsterfelijk. Ik zal mijn ogen sluiten voor data en geografie, voor empirische gegevens die tot mij spreken over het uiterlijke, van uiterlijkheden, van alles wat mij niet interesseert, en ik zal mijn blik richten op het interieur, op de kwaliteit, op de Germaanse adem die Het is gekleed in een veelvoud van vroegere en huidige vormen. Met het innerlijke oog zal ik herkennen wat diep en rigoureus Duits is, in geest, van wat niet is. En Tolkien is streng en diep Duits, fluistert mijn fijne innerlijke gevoel. Ik weet het omdat ik het lees, ik streef naar hetzelfde parfum. Aan het parfum wordt hij herkend.

Facebook: Sofia Tudela Gastañeta

Afbeelding: Alan Leeti