De oorsprong van het religieuze fenomeen en de betekenis van het heilige

Een boeiend gesprek met Agustín Pániker

In een onderhoudend en diepgaand gesprek over het religieuze fenomeen onderzoekt Agustín Pániker de gemeenschappelijke punten en de belangrijke verschillen tussen religies, vanuit een hermeneutisch en fenomenologisch perspectief.

Pániker is een Spaanse intellectueel gewijd aan de studie van religies, in het bijzonder Indiase tradities. Hij werkt als professor aan verschillende universiteiten en is directeur van de uitgeverij Kairós. Pániker is de zoon van de filosoof en politicus Salvador Pániker, en neef van Raimon Panikkar, een van de grote geleerden van de 20e-eeuwse religie, vooral relevant in de interreligieuze dialoog.

In gesprek met Beatriz Calvo van Ariadna TV, ontrafelt Pániker het religieuze fenomeen, van zijn sjamanistische oorsprong tot zijn verschillende transformaties in een constante constructieve dialoog. Pániker stelt dat het niet gemakkelijk is om religie te definiëren, maar dat al zijn uitingen geldig zijn en een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de menselijke geest. Religies hebben een zeer belangrijke sociale functie bij het bieden van een ethische structuur en, natuurlijk, een andere dimensie die gericht is op het transcendente, en postuleert de mogelijkheid van een opperste waarheid en een "heilig" bestaan, waarin rivieren, bergen, bossen, etc., hebben een spirituele waarde. Een definitie van het heilige wordt geschetst: de gehele manifestatie van het goddelijke vanuit het immanente.

In het tweede deel van het gesprek wordt het religieuze fenomeen in de moderniteit onderzocht, de penetratie van het Indiase dharma in de materialistische samenleving, in zijn verschillende manifestaties zoals " mindfulness "; syncretisme, zoals degene die al millennia in China voorkomt, maar die nu meer uitgesproken en diffuus wordt; en moderne seculiere religies, zoals consumentisme of marxisme, die hun 'beloften van geluk', hun 'priesters' enzovoort hebben. Een wereld waarin de religie wordt geprivatiseerd en religie een individuele spiritualiteit wordt, maakt dat 'de samenleving wordt geregeerd door economische traagheid'. Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die aan bod komen in dit panorama van religiositeit, met een focus op mystiek en wijsheid.