In deze 6 landen is er al gendergelijkheid op de werkplek

Een rapport van de Wereldbank toont de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid op het werk

In een studie van de Wereldbank over gendergelijkheid op het werk, bleek dat er al zes landen zijn die de hoogste score halen in hun criteria voor de beoordeling van gendergelijkheid op het werk.

België, Denemarken, Zweden, Letland, Frankrijk en Luxemburg behaalden een score van 100. De studie mat acht indicatoren, van vrij verkeer tot pensioenen, rekening houdend met juridische aspecten die de werkgelegenheid of het ondernemerschap van vrouwen zouden kunnen beperken.

Uit het onderzoek bleek dat de globale score gemiddeld steeg van 70 naar 75, met 39 landen met ratings van meer dan 90, waarvan 26 met een hoog economisch inkomen. Paraguay en Peru zijn erin geslaagd om de lijst van de hoogste, die Latijns-Amerika vertegenwoordigt, in te voeren.

In Zuid-Azië werd de grootste verbetering opgemerkt, gevolgd door Afrika bezuiden de Sahara, waar het steeg van 64 naar 69. De landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten bleven de laagste in de evaluatie.

Het is dus in het algemeen positief nieuws, hoewel er duidelijk veel te verbeteren valt op dit punt.

Met informatie van The Guardian