Dit is de hoogste intuïtie die de geest kan bereiken, volgens tantrisme

Dr. Mark Dyczkowski legt uit wat de ultieme intuïtie is van shaiva tantrisme

Onder de verschillende spirituele systemen om de bevrijding van India te bereiken, een van de meest verfijnde en radicale shaiva tantrism van Kasjmir. Dit systeem dat sinds de middeleeuwen is ontwikkeld door een ononderbroken geslacht van leraren (pandita's) in Noord-India, is gebaseerd op de intuïtie dat alle dingen manifestaties zijn van een enkel bewustzijn, dat is het wezen van alle wezens. Maar dit wordt niet alleen vermeld als een filosofisch geloof, maar wordt beoefend, geleefd, met behulp van verschillende technieken van yoga en contemplatie

Dr. Mark Dyczkowski is een van de toonaangevende levende experts in deze traditie, hij is een groot academicus en vooral een beoefenaar van Tantrism, die Swami Lakshmanjoo als leraar heeft gehad. In deze video geeft Dyczkowski enkele passages weer van wat misschien de belangrijkste tekst van deze traditie is, de Tahraloka van Abhinavagupta. Vervolgens parafraseren we wat Dyczkowski zei door commentaar te geven op de tekst:

Abhinavagupta gelooft dat religies en filosofieën kunnen worden beoordeeld op basis van hun niveau van spirituele intuïtie. De spirituele intuïtie is suddha vidya (Sanskriet, letterlijk 'pure kennis'), de erkenning dat ik dit alles ben, ik ben het hele universum en het universum ben ik. Het is een dubbele realisatie: van het zelf als een oneindig wezen, en van het oneindige wezen als alles dat bestaat. Dit is de echte redenering ...

Dyczkowski introduceert hier het basisprincipe dat wordt toegepast in tantrisme, visie of pure contemplatie dat valse identificatie corrigeert met een beperkte versie van wat een persoon is; we zijn niet alleen ego's in lichamen, maar we zijn manifestaties van het oneindige wezen wiens aard zuiver bewustzijn is dat het universum ontvouwt door de kunst van zijn maya, zijn vermogen om diversiteit te manifesteren, zoals in een soort extatisch spel.

Dyczkowski gaat verder en zegt dat men hiertoe komt door het denken te verfijnen. Gedachten worden helderder en transparanter en merkt op dat wat gedachte creëert niet de individuele geest is, maar het licht van bewustzijn, onze eigen oneindige natuur: voor Bhairava. Het maakt duidelijk dat, in tegenstelling tot de advaita vedanta die neigt naar transcendentie, naar de conclusie dat deze wereld een illusie is en de realiteit voorbij is, shaiva tantrism (trika) een visie is die immanentie benadrukt, de unieke realiteit die alles (het is niet voorbij maar is het meest intieme en huidige).

Tenslotte vermeldt Mark dat om deze staat van identificatie met de absoluut zekere sadhana's (spirituele oefening) te bereiken moet worden beoefend. Sadhana beoefenen betekent niet meeslepen door nutteloze gedachten, die geen aandacht schenken aan het heden, omdat ze zich concentreren op de conceptualisering van het ego. Deze gedachten worden vervangen door de gedachte dat men de oppergod is, in het geval van Kashmir tantrism, Shiva. En dat alle dingen manifestaties zijn van oneindig bewustzijn. Men besteedt aandacht aan het licht van bewustzijn zelf en niet aan de inhoud van ervaringen.

Dit intuïtief maken en intuïtie tot een integrale kennis maken is de hoogste prestatie, omdat het de perceptie van scheiding elimineert. En uiteindelijk is het de scheiding die lijden genereert: de relatie tussen een subject en een universum van vergankelijke afzonderlijke objecten creëert noodzakelijkerwijs hebzucht en afkeer.