De 25 siddhi's of mentale krachten die je kunt bereiken door meditatie

Enkele van de ongelooflijke vaardigheden die kunnen worden ontwikkeld door het beoefenen van meditatie en yoga

Op een gegeven moment hebben we allemaal een gebeurtenis meegemaakt die als een psychisch fenomeen kan worden genoemd: om te dromen van iets dat later werkelijkheid wordt, om te denken aan iemand precies op het moment dat telefonisch belt, dat een object valt of breekt wanneer er iets belangrijks gebeurt, om de dood van iemand of iemand anders. De conventionele verklaringen van onze samenleving definiëren deze gebeurtenissen als toeval, suggestie of verbeelding. In de westerse wereld zijn er echter steeds meer wetenschappers die deze kwesties serieus nemen, omdat Carl Jung de synchroniciteit heeft beschreven, dat wil zeggen de gelijktijdigheid van twee gebeurtenissen die blijkbaar geen oorzakelijk verband houden, maar van symbolische betekenis zijn.

In tegenstelling tot het Westen, zijn oosterse tradities zoals het hindoeïsme of het boeddhisme al millennia breed bestudeerd. Bovendien zijn emoties en verschillende soorten energie gedetailleerd beschreven vanuit observatie, niet met het idee om een ​​definitieve en dogmatische classificatie te verkrijgen, maar met de bedoeling om beter te begrijpen wat er in onze geest gebeurt om de mentale staat van lijden te overstijgen en dus hogere bewustzijnstoestanden bereiken.

Dit is hoe er in de Yoga Sutra's een taxonomie bestaat over deze psychische fenomenen genaamd siddhi's (perfecties of prestaties, in het Sanskriet). Dit zijn mentale prestaties die worden verkregen door de beoefening en discipline van yoga, dus het zijn geen wonderen of magische vermogens of superkrachten. Een siddhi wordt bereikt door de beoefening van samyama, wat op zijn beurt de gelijktijdige combinatie is van de beoefening van concentratie ( dharana ), meditatie ( dhyana ) en samadhi (een krabbelterm van een breed semantisch veld dat soms het wordt vertaald als kalm, maar het is ook de extase van meditatieve absorptie en zelfs dezelfde verlichting of, in termen van yoga, de vereniging met het Opperwezen).

Zodra samyama op een specifiek 'object' is gericht, ontstaat er een siddhi die verband houdt met dat object. Als meditatie zich bijvoorbeeld op een bepaalde persoon concentreert en zich op een bepaalde manier manifesteert, zou er een siddhi ontstaan die betrekking heeft op telepathie. Dit gebeurt omdat de geest breekt met de illusie van scheiding waardoor het individu zich als een andere entiteit voelt en geïsoleerd van de rest van de mensen. Aan de andere kant, als meditatie zich richt op de perceptie van tijd, kan er een siddhi ontstaan ​​die verband houdt met de gelijktijdige perceptie van het verleden en de toekomst, of met de retrocognitie en voorkennis. Momenteel zijn er theorieën uit de kwantumfysica die deze mogelijkheid van temporele interrelatie overwegen.

Het is ook mogelijk om een siddhi te bereiken door bepaalde medicijnen. Dit houdt echter bepaalde risico's in, omdat het individu niet in staat is om goed te begrijpen of te assimileren wat hij waarneemt. Bovendien is de siddhi tijdelijk en spontaan, terwijl met meditatie een bewust en stabiel management wordt bereikt.

Volgens Dr. Dean Radin worden ongeveer 25 siddhi 's genoemd in het derde boek van de Yoga Sutra's, het cijfer is bij benadering omdat er geen duidelijke grenzen zijn die de ene siddhi van de andere onderscheiden en de interpretaties zorgen ervoor dat dit aantal varieert. Het is echter mogelijk om alle siddhi's te zien als afleidingen van drie basisklassen:

Uitzonderlijke controle van lichaam en geest.

Helderziendheid, dat wil zeggen het vermogen om kennis te verwerven, ongeacht de gewone beperkingen van ruimte of tijd en zonder het gebruik van gewone zintuigen. Het omvat voorkennis, retrocognitie en telepathie.

Psychokinese of interactie tussen geest en materie, het vermogen van de geest om materie rechtstreeks te beïnvloeden.

De klassieke siddhi's van de Patanjali yogi worden hieronder vermeld in de volgorde waarin ze in de Yoga Sutra's verschijnen . Het is vermeldenswaard dat er verschillende interpretaties en beschrijvingen van deze mentale krachten zijn, dus hier worden ze alleen in algemene zin genoemd:

Kennis van verleden, heden en toekomst.

Kennis van de betekenis van de geluiden die door alle wezens worden geproduceerd.

Kennis van eerdere geboorten en toekomstige geboorten.

Kennis van de geest.

Verdwijning van het lichaam uit het zicht, als gevolg van het kijken naar het lichaam met het innerlijke oog.

Kennis van geboorte, schade of dood.

Kennis van liefdevolle vriendelijkheid in alles.

Buitengewone kracht.

Kennis op afstand.

Kennis van het externe universum.

Kennis van het innerlijke universum.

Kennis van de samenstelling en coördinatie van lichaamsenergieën.

Vrijheid van honger en dorst.

Uitzonderlijke stabiliteit, balans of gezondheid.

Visie op de superieure wezens.

Kennis van alles wat herkenbaar is.

Kennis van de oorsprong van alle dingen.

Kennis van het ware zelf.

Invloed op anderen. Dit heeft betrekking op het vermogen om spirituele energie op anderen over te brengen door middel van blik of aanwezigheid.

Levitatie, gevoel van lichtheid.

Glow, glow.

Helderhorendheid.

Vrijheid van lichaamsbewustzijn en tijdelijke gehechtheden.

Beheers de elementen en laat de manipulatie van materie toe.

Perfectie van het lichaam

De leringen van yoga wijzen op de reële mogelijkheid om hogere bewustzijnstoestanden te bereiken, dus volgens de soetra's zouden siddhi 's niet onderworpen moeten zijn aan vermoedens, trots en arrogantie, dus de leerling wordt uitgenodigd om zijn vermogens, omdat dit het ego zou versterken en dit een geweldig spiritueel toevluchtsoord zou zijn.

Op de een of andere manier kunnen we er vanuit gaan dat siddhis mogelijkheden van onze geest zijn, hoewel we het niet kunnen verifiëren. Misschien is het, naast het verifiëren of deze fenomenen op een meetbare en kwantificeerbare manier voorkomen, misschien de moeite waard om onze waarneming te observeren om hun relativiteit een beetje beter te begrijpen.