Zomerzonnewende 21 juni 2019, de langste en helderste dag van het jaar

Gelukkig zomerzonnewende voor de inwoners van het noordelijk halfrond en winter voor die van het zuidelijk halfrond

Vandaag om 10:54 uur (binnenstadstijd) vindt de zomerzonnewende plaats op het noordelijk halfrond en tegelijkertijd de winterzonnewende in het zuiden. Voor mensen in het noorden markeert dit de langste en helderste dag van het jaar en voor mensen in het zuiden, de donkerste dag. De term zonnewende verwijst naar een schijnbaar punt waar de zon op het zenit stil staat, zoals in een flirt van eeuwigheid.

De zonnewende en equinoxen zijn de grote draaipunten van het jaar; vroeger dienden ze om de landbouwcycli te organiseren en werden ze in verband gebracht met verschillende mythen en religieuze festiviteiten, iets waarvan we bepaalde kenmerken nog steeds kunnen waarderen. Deze datum blijft elk jaar duizenden mensen verzamelen in archeologische vindplaatsen zoals Stonehenge of Chichen Itza, waar de architectuur rekening houdt met de zonnewende en verschillende uitlijningen te zien.

De zomerzonnewende had traditioneel te maken met de tijd van oogst of vrucht - en in sommige gevallen blijft dat zo. Daarom zullen spirituele betekenissen, gerelateerd aan het maximale punt van licht en kracht, ook worden geëxtrapoleerd. Het was toen ook een feest van vruchtbaarheid - de zon was het symbool van creatieve energie - waarin traditioneel godheden aanbad die verband hielden met de landbouw. Deze datum is verward en doordrongen in de christelijke traditie met het feest van Sint-Jan, misschien vergelijkbaar met hoe het Romeinse religieuze syncretisme Kerstmis (en saturnalias) en de winterzonnewende mengde. Onder de heidense religies en hun new age- versies wordt de zogenaamde midzomer gevierd.

Zoals we meestal op deze datums vermelden, herinneren de equinoxen en zonnewendes ons eraan dat we in een kosmos leven, in een wereld die orde en betekenis geeft aan ons bestaan ​​en bepaalde ritmes heeft, die, indien gevolgd, een bepaald fysiek en spiritueel welzijn garanderen . De equinoxen en de zonnewendes laten ons zien dat we in een unieke tijd leven, niet alleen in de chronos, de mechanische en nu digitale tijd, die alleen uit identieke eenheden bestaat, maar in de kairos van de Grieken, de geschikte tijd, de kwalitatieve tijd. Er is een tijd om te zaaien, een tijd om te oogsten, een tijd waarin het gunstiger is om iets nieuws te bouwen, een tijd waarin het gunstiger is om te behouden wat je hebt, tijden om te verkennen, tijden om te houden, tijden om te vechten, tijden om te rusten Alles onder de hemel heeft voldoende tijd voor zijn doel, zoals de bijbelse tekst zegt. Dit besef is enigszins vreemd voor de moderne stadsbewoner, die niet veel leeft met natuurlijke cycli en gewend is om alle dingen 365 dagen per jaar even beschikbaar te maken. Daarom de herinnering: het bestaan ​​wordt rijker en betekenisvoller wanneer het individu het ziet als een ritme en als een manier om in harmonie te komen met de kosmos. Deze datums zijn kansen om een ​​"afstemming en balancering" te maken.