The Guardian wordt het eerste massamedium dat is gecertificeerd door systeem B en streeft naar nulemissies tegen 2030

The Guardian wordt het eerste grote mediabedrijf dat een System B-certificaat behaalt

De Britse media The Guardian is ongetwijfeld een van de media met de hoogste journalistieke kwaliteit, onlosmakelijk verbonden met een belangrijke maatschappelijke betrokkenheid en ethische gevoeligheid. Dit medium is toonaangevend geweest in de verspreiding van informatie over klimaatverandering, tot zelfs het herformuleren van een vocabulaire om naar deze kwestie te verwijzen als de "klimaatcrisis" en een manifest te produceren waarin het de urgentie ervan benadrukt en een code van ethiek eromheen.

In overeenstemming met deze positie heeft The Guardian nu haar certificering aangekondigd als een bedrijf B, een bedrijf dat is gecertificeerd door System B. De "B Corps" zijn bedrijven die hun winst gebruiken om een ​​positieve invloed op het milieu te hebben, denkend aan de groei van zijn werknemers en in hun gemeenschap en verantwoordelijkheid voor het milieu. Momenteel zijn er ongeveer 3.000 gecertificeerde bedrijven die opvallen met een nieuwe norm voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en holistische betrokkenheid. Guardian Media Company wordt het eerste grote mediabedrijf dat een certificering behaalt, wat een belangrijk precedent schept, aangezien massamedia niet alleen bijdragen door de uitstoot van fossiele brandstoffen, maar bovenal met een bepaald ecosysteem van informatie en bewustzijn.

Sistema B verleent een certificering aan bedrijven na evaluatie van hun sociale en milieuprestaties, en biedt evaluatie-instrumenten voor bedrijven om een ​​duurzame toekomst op lange termijn te profileren. Het uitgangspunt van deze organisatie is om bedrijven te creëren die niet de beste ter wereld zijn, maar de beste voor de wereld. Het verschil is belangrijk en, zoals The Guardian heeft opgemerkt, zelfs urgent, want alleen door de economische visie af te stemmen op de ecologische visie kun je hopen deze enorme crisis op te lossen die al aan de gang is. In deze zin moet worden opgemerkt dat beide termen - ecologie en economie - letterlijk genomen synoniemen zijn. De economie zoals die nu wordt begrepen, heeft echter als fundamenteel principe de oneindige groei en kijkt weinig naar basisprincipes van ecologie zoals onderlinge afhankelijkheid en evenwicht.

Tegelijkertijd kondigde Guardian Media Group zijn engagement aan om tegen 2030 een emissieloze onderneming te worden, een belangrijk doel dat aansluit bij de urgente situatie. Bovendien werd de aankondiging versterkt door een verklaring waarin het voornemen werd uitgesproken om meer aandacht te schenken aan kwesties in verband met "klimaatsituatie" met speciale aandacht voor het taalgebruik. Dat wil zeggen, een middelste manier die enerzijds de onbetwiste staat van urgentie van de huidige realiteit overbrengt, maar tegelijkertijd zonder in een apocalyptisch of te fatalistisch discours te vervallen.