Een handige kaart van de complexe hindoegoden

Een boom van goden van India

Het pantheon van India is zelfs complexer dan dat van de Griekse goden, met legendes en mythen waarin de goden worden omgezet in anderen, opnieuw verschijnen met nieuwe namen en over het algemeen een niet te stuiten promiscuïteit leven. India is het grote land van religies, moeder van het boeddhisme, hindoeïsme, jainisme en andere syncretische culten. Het is ook het land dat ons yoga en tantra heeft gegeven en momenteel de Bollywood-bioscoop die is beïnvloed door deze overvloed aan goden.

Hindoeïsme is een term gecreëerd door westerse academici, grotendeels reductionistisch, hoewel nuttig om een ​​reeks verschillende culten te groeperen die gemeenschappelijk zijn afgeleid van het Vedische denken en een reeks teksten zoals de Upanishads of de Mahabharata omvatten.

Opgemerkt moet worden dat deze kaart erg nuttig is voor zijn presentatie in een boom, voor de opname van de belangrijkste goden en hun symbolen, maar op geen enkele manier kan worden beschouwd als definitief, zelfs als een precieze benadering van het goddelijke universum van India. Een definitieve versie zou natuurlijk onmogelijk zijn, vanwege de complexiteit en het niveau van bifurcaties van elk van de goden.